Concurs „Back to school!”

CONCURS COPII ENOX

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Back to school!” Art. 1. Organizatorul Concursului   1.1. Concursul este organizat de SC Vladi Optic SRL cu sediul în Oradea, cu sediul în înregistrată la ORC Oradea sub nr J05/1642/2007 CUI RO 22602287 , Romania, denumit în continuare “Organizator”. 1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în […]